• Average results for Elisa
    57.63 Mb/s Download Speed
    21.11 Mb/s Upload Speed
    3447.06 ms Ping Latency

Download/Upload Speed

Speed Comparison

Averages Calculated Daily

Latest 20 Speed Tests

DATE Country Latency (ms) Jitter (ms) Download Speed (Kbps) Upload Speed (Kbps)
2021-10-16 Estonia 22 5 29757 3936
2021-10-15 Estonia 28 5 26882 1927
2021-10-15 Estonia 26 12 26599 1845
2021-10-15 Finland 12 3 97109 9994
2021-10-15 Estonia 8 3 139532 120318
2021-10-15 Estonia 9 5 127168 102833
2021-10-15 Estonia 18 20 43668 9948
2021-10-15 Estonia 9 4 126260 71977
2021-10-15 Estonia 70 7 16030 4097
2021-10-15 Estonia 9 5 7420 12399
2021-10-15 Estonia 11 8 6865 14656
2021-10-15 Estonia 11 9 10616 17747
2021-10-15 Estonia 24 21 15652 4116
2021-10-15 Estonia 28 22 43667 19433
2021-10-15 Estonia 22 8 16398 3932
2021-10-15 Estonia 10 2 21893 5689
2021-10-14 Finland 21 3 9775 5349
2021-10-14 Finland 37 5 140319 49682
2021-10-14 Estonia 6 2 146195 20881
2021-10-14 Estonia 10 1 48728 21050
2021-10-14 Finland 55 4 121065 5818

Fastest Cities for Elisa

City Avg Download Speed (Mbps) Avg Upload Speed (Mbps) Avg Ping (ms)
Kauniainen 870 94 0
Lappila 819 94 1
Riihimäki 568 27 2
Ignase 496 52 0
Arukuela 485 52 1
Lauttasaari 305 93 1
Iru 266 52 1
Kormu 262 94 1
Vana-Ahtme 225 40 3
Kalajaervi 195 36 23
Seinäjoki 193 36 17
Laabi 181 28 1
Ülenurme 178 31 3
Lange 168 38 4
Keila-Joa 168 182 2
Vuosaari 165 29 6
Kamppi 162 42 3
Merikaarto 161 26 2
Harkujaerve 159 81 5
Roeykkae 150 6 4