• Click GO to load speedtest.
    Average results for Get AS
    131.41 Mb/s Download Speed
    74.92 Mb/s Upload Speed
    34517.2 ms Ping Latency

Download/Upload Speed

Speed Comparison

Averages Calculated Daily

Latest 20 Speed Tests

DATE Country Latency (ms) Jitter (ms) Download Speed (Kbps) Upload Speed (Kbps)
2020-10-29 Norway 2 1 491807 514308
2020-10-12 Norway 11 3 60967 15519
2020-10-12 Norway 11 1 65543 15362
2020-10-12 Norway 9 2 58712 15427
2020-10-12 Norway 12 4 72556 15204
2020-10-12 Norway 10 3 40693 15492
2020-10-12 Norway 10 5 49967 15349
2020-08-21 Norway 9 3 25812 10014
2020-08-20 Norway 6 1 263046 20680
2020-08-20 Norway 6 0 263209 20676
2020-08-20 Norway 6 0 262985 20675
2020-08-20 Norway 5 1 264716 20742
2020-08-04 Norway 3 1 80934 102163
2020-04-22 Norway 15 8 9509 10394
2020-04-22 Norway 15 8 9509 10394
2020-04-15 Norway 4 1 65592 72349
2020-04-15 Norway 4 1 65592 72349
2020-02-01 Norway 10 3 9972 18496
2020-01-04 Norway 1 0 506464 518672
2019-08-07 Norway 8 6 6639 12303

Fastest Cities for Get AS

City Avg Download Speed (Mbps) Avg Upload Speed (Mbps) Avg Ping (ms)
Slattum 495 507 0
Byasen 480 502 1
Mortensrud 257 20 0
Spongdal 79 100 1
Svinndal 64 71 1
Bergen 57 15 3
Oslo 25 10 3
Grorud 10 18 3
Royneberg 9 10 8
Rud 6 12 6