• Click GO to load speedtest.
    Average results for KT Corp
    121.41 Mb/s Download Speed
    93.84 Mb/s Upload Speed
    3368.49 ms Ping Latency

Download/Upload Speed

Speed Comparison

Averages Calculated Daily

Latest 20 Speed Tests

DATE Country Latency (ms) Jitter (ms) Download Speed (Kbps) Upload Speed (Kbps)
2021-03-02 South Korea 43 7 40274 35022
2021-03-02 South Korea 7 1 113550 162059
2021-03-02 South Korea 10 1 91816 94628
2021-03-02 South Korea 7 6 205409 350332
2021-03-01 South Korea 6 1 227565 483796
2021-02-28 South Korea 45 9 12744 15545
2021-02-28 South Korea 34 6 2909 1468
2021-02-28 South Korea 8 4 492122 373453
2021-02-28 South Korea 7 2 76281 79069
2021-02-27 South Korea 3 1 417663 371151
2021-02-27 South Korea 25 5 69777 76897
2021-02-27 South Korea 25 3 80642 99122
2021-02-27 South Korea 16 4 84527 99030
2021-02-27 South Korea 18 9 54088 97430
2021-02-27 South Korea 22 3 76172 98938
2021-02-27 South Korea 35 1 77402 6089
2021-02-27 South Korea 33 4 89002 97060
2021-02-27 South Korea 33 1 90805 890
2021-02-27 South Korea 32 1 89671 619
2021-02-27 South Korea 11 3 80551 98707
2021-02-26 South Korea 84 88 10776 0

Fastest Cities for KT Corp

City Avg Download Speed (Mbps) Avg Upload Speed (Mbps) Avg Ping (ms)
Guro-gu 566 575 10
Suyeong-gu 563 536 2
Gongju 511 25 6
Uijeongbu-si 478 62 3
Hanam 424 122 1
Busan 384 320 2
Seodaemun-gu 362 409 2
Songpa-dong 343 308 11
Nowon-gu 285 260 2
Hapcheon-gun 275 664 2
Sejong 253 321 5
Ap'o 251 491 1
Gangnam-gu 248 162 16
Dongbudong 239 28 6
Mapo-gu 239 170 2
Jongno-gu 226 283 2
Taian 224 372 4
Haeundae-gu 221 307 4
Seongdong-gu 216 222 3
Yongsan-gu 209 295 3