• Average results for KT Corp
    168.26 Mb/s Download Speed
    172.1 Mb/s Upload Speed
    3614.32 ms Ping Latency

Download/Upload Speed

Speed Comparison

Averages Calculated Daily

Latest 20 Speed Tests

DATE Country Latency (ms) Jitter (ms) Download Speed (Kbps) Upload Speed (Kbps)
2022-01-23 South Korea 19 4 69303 61450
2022-01-23 South Korea 18 2 74386 62961
2022-01-23 South Korea 5 2 75066 93930
2022-01-23 South Korea 10 1 473747 474061
2022-01-23 South Korea 13 2 136976 117914
2022-01-22 South Korea 18 2 72602 57934
2022-01-21 South Korea 4 1 93191 96163
2022-01-20 South Korea 12 1 100985 91682
2022-01-19 South Korea 16 25 76830 81314
2022-01-15 South Korea 14 1 223187 437680
2022-01-15 South Korea 15 1 104933 117447
2022-01-15 South Korea 2 1 492303 493369
2022-01-14 South Korea 3 0 827322 12871
2022-01-13 South Korea 12 2 298596 491728
2022-01-12 South Korea 36 58 10145 10892
2022-01-12 South Korea 6 1 79285 94392
2022-01-11 South Korea 13 6 38217 50033
2022-01-10 South Korea 10 3 61843 88140
2022-01-10 South Korea 9 1 92202 93951
2022-01-09 South Korea 11 1 66275 149935
2022-01-09 South Korea 11 3 122708 110238

Fastest Cities for KT Corp

City Avg Download Speed (Mbps) Avg Upload Speed (Mbps) Avg Ping (ms)
Gwangmyeong 856 869 1
Chilgok-gun 835 754 0
Eisen 776 747 1
Suyeong-gu 563 536 2
Namdong-gu 494 547 1
Siji 483 408 2
Gwangsan-gu 441 382 1
Namhae-gun 434 578 1
Torandong 417 458 1
Gyeyang 414 69 16
Guro-gu 399 422 4
Gwacheon 389 340 7
Dong-gu 382 529 1
Hanam 382 118 2
Geumcheon-gu 377 411 2
Nam-gu 359 397 0
Busanjin-gu 337 215 4
Taean-gun 336 249 1
Sacheon-si 334 430 5
Siheung-si 304 137 4