• Average results for StarHub
    135.14 Mb/s Download Speed
    135.67 Mb/s Upload Speed
    3223.94 ms Ping Latency

Download/Upload Speed

Speed Comparison

Averages Calculated Daily

Latest 20 Speed Tests

DATE Country Latency (ms) Jitter (ms) Download Speed (Kbps) Upload Speed (Kbps)
2022-01-23 Singapore 4 2 179915 314559
2022-01-23 Singapore 3 1 204978 314660
2022-01-23 Singapore 3 0 148835 297693
2022-01-23 Singapore 3 1 193814 303236
2022-01-23 Singapore 5 4 182338 291550
2022-01-23 Singapore 3 1 189450 305490
2022-01-23 Singapore 4 2 184909 299345
2022-01-23 Singapore 4 1 189329 309632
2022-01-23 Singapore 3 3 93512 94796
2022-01-23 Singapore 2 1 93556 94890
2022-01-23 Singapore 2 0 94783 94376
2022-01-23 Singapore 23 13 94825 94847
2022-01-23 Singapore 3 8 2521 8501
2022-01-23 Singapore 33 6 16927 3196
2022-01-23 Singapore 4 1 228432 308001
2022-01-23 Singapore 3 1 228611 305664
2022-01-23 Singapore 4 0 201911 297710
2022-01-23 Singapore 4 1 193132 274012
2022-01-22 Singapore 7 1 23926 12191
2022-01-22 Singapore 7 17 6801 9752
2022-01-22 Singapore 5 3 29890 7569

Fastest Cities for StarHub

City Avg Download Speed (Mbps) Avg Upload Speed (Mbps) Avg Ping (ms)
Opera Estate 348 647 1
Serangoon Garden Estate 333 421 4
Bukit Timah Estate 304 353 4
Ghim Moh 284 355 3
Lim Chu Kang 280 250 6
HarbourFront 272 224 2
Jurong East New Town 262 252 21
Punggol Estate 250 282 2
Orchard 228 218 15
Alexandra Estate 223 238 5
Lucky Park 210 242 4
Jalan Kayu 203 213 14
Jurong East 201 217 11
Kampong Bugis 188 217 3
Eden Park 187 234 26
Kembangan 184 191 6
Tai Seng 178 238 6
Ayer Raja New Town 174 165 5
Kampong Bukit Panjang 174 231 14
Lavender 169 221 4